Om HEKOB

Humble-egnens Kultur- og Borgerforenings formål er, at støtte bevarelsen og udbygningen af et levedygtigt og bæredygtigt lokalsamfund for indbyggere, virksomheder, foreninger og institutioner i og omkring Humble.

Humble-egnens Kultur- og Borgerforening udvikler og støtter arrangementer og tiltag, der kan skabe trivsel, vækst, samarbejde og samhørighed mellem Humbles borgere, virksomheder, foreninger og institutioner. I praksis har det tidligere udmøntet sig i blandet andet byfester, koncerter, etablering af udendørsscene og udsmykning af byrummet.